Werken aan jezelf

 

Vrijmetselarij

De Vrijmetselarij past in de Humanistische traditie, en kent geen dogma’s. Er is géén ‘Heilige Leer’, er wordt niet gevraagd om ‘iets’ te geloven, noch om ‘niets’ te geloven; dat is en blijft een persoonlijke keuze. Er is natuurlijk wél een schat aan levenswijsheid onder de leden en in persoonlijke gesprekken wordt vaak een grote diepgang bereikt.

Vrijmetselaren

Wij streven er naar een ‘om beter mens te zijn’ (dwz ‘beter dan je nu bent’). Vrijmetselarij is een ‘methode op basis van symboliek’. In het Engels: “a peculiar system of morality, based on symbols “. De filosofische levensvraag ‘waartoe zijn wij hier op aarde’ wordt door ieder persoonlijk uitgewerkt op basis van de aansporing: Ken U zelve!

Ken U Zelve

”Ken U zelve, opdat gij de Goden leert kennen’, stond er boven de tempel van het Orakel van Delphi. Als vrijmetselaar werk je aan jezelf in kleine stapjes en in je eigen tempo. Vrijmetselaren willen elkaar niet overtuigen, maar spiegelen elkaar in hun opvattingen over ‘het leven in de breedste zin van het woord’, zodat iedereen daar zijn persoonlijke voordeel mee kan doen.

Broederschap

De leden van een loge vormen een broederschap op basis van reflectie en verdieping. Een loge is niet zweverig, het is geen uitvalsbasis om te netwerken of een therapeutische gemeenschap. Een loge is wel de plek om aan je zelf te werken, in spirituele verbondenheid.

Leerling, Gezel en Meester

Om je te helpen ‘jezelf beter te leren kennen’, doorloopt ieder logelid het gradenstelsel van leerling, gezel en meester naar analogie van de middeleeuwse bouwgilden. Deze drie graden geven de symbolische groei van persoonlijk inzicht en geestelijke verdieping weer. Je begint als leerling vrijmetselaar. Na een jaar of langer volgt bevordering tot gezel en weer een jaar later de verheffing tot meester.

Scroll naar boven