Onze Loge

 

Bijeenkomsten

Lidmaatschap van loge PNL veronderstelt een actieve, betrokken en zelfwerkzame houding. Wij komen als loge bijeen op woensdagavond in het monumentale vrijmetselaarsgebouw aan de Vondelstraat 39 in Amsterdam.
Dit pand is recentelijk in samenwerking met Stadsherstel geheel gerenoveerd en is een schitterende combinatie van oude 19e eeuwse architectuur en de moderne stijl van de 21e eeuw. De comparitie begint om 20.00 uur en eindigt rond 22.30 uur waarna er tijd is om gezellig te borrelen in ons eigen maçonniek café in het souterrain.

Ritualen

Ritualen vormen de kern van de Vrijmetselarij. Een rituaal is ‘een serie van handelingen in een rituele context’. In een rituele bijeenkomst wordt als het ware een ‘levend hoorspel met plechtstatige handelingen’ opgevoerd in de vorm van vragen-en-antwoorden. In het rituaal wordt een lichte mystieke of esoterische sfeer opgeroepen waarbij ieder op persoonlijke wijze de maçonnieke symboliek tot zich neemt. En na een rituele bijeenkomst wordt er gezamenlijk gedineerd om de onderlinge band te versterken!

Comparities

Beschouwende bijeenkomsten heten comparities. Eén van de leden geeft een korte inleiding – ook wel een bouwstuk genoemd – over een onderwerp waarin ook nadrukkelijk de verbinding wordt gelegd naar ‘en wat doet dat met mij en wat heb ik er zelf van geleerd?’. Vervolgens worden indrukken en meningen op hoffelijke wijze met elkaar vergeleken (compareren = vergelijken).

Waar kunt u ons vinden?

Wij komen bij elkaar in een van de mooiste Logegebouwen van Nederland: Vondelstraat 39 in het centrum van Amsterdam. Het pand is in 2013 in samenwerking met Stadsherstel geheel gerenoveerd en klaar voor de 21e eeuw.

Korte geschiedenis

De Vondelstraat 39-41 in het centrum van Amsterdam is een bijzonder pand. De huisnummeraanduiding geeft al aan dat het hier in feite om twee panden gaat die later zijn samengevoegd. Het huidige aanzicht van de panden dateert van 1910 als gevolg van een ingrijpende verbouwing naar ontwerp van P. Heyn. In het logegebouw bevinden zich de Blauwe en de Rode ‘werkplaatsen’. Het complex is samengesteld uit het Bierhuis Vondel (nr.41) en de voormalige danszaal het Vondelhuis (nr.39).

In 1904 gaan beide panden als Huize Vondel over aan de dan net opgerichte Vrijmetselaars Stichting Amsterdam. Daarna volgt een verbouwing en uitbreiding naar ontwerp van W. Kromhout. Na de verbouwing is het complex nagenoeg ongewijzigd gebleven. Aan het begin van de Duitse bezetting werd de vrijmetselarij verboden en het gebouw geconfisqueerd; de inventaris werd gesloopt of verkocht.

Na de oorlog werd de schade geleidelijk hersteld. In 1946 werd in mozaïek de gepolijste diamant in het grote roosvenster van het logegebouw aangebracht. Het pand is zodanig ingericht dat er behalve gemeenschappelijke ruimtes ook plaats is om twee loges gelijktijdig te laten werken. Op die manier komen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag elk twee loges bijeen in het logegebouw.

Scroll naar boven